Stambeni kredit uz hipoteku
NLB Banka d.d. Sarajevo

NLB stambeni krediti uz hipoteku

Kad radost dobije novu adresu.

Iznos kredita do 300.000 KM

Rok otplate do 25 godina

Bez naknade za obradu i vođenje kreditnog računa

Prednosti

 • Iznos kredita može biti uvećan za iznos do 10.000 KM za koji nije potreban dokaz o namjeni

 • Mogućnost odobravanja grace perioda od 6 mjeseci, u kojem se plaća samo kamata - mjesečno;

 • Bez naknade za obradu i vođenje kreditnog računa za određene statuse klijenata. Više informacija možete pronaći putem informacionog lista na https://nlb-fbih.ba/stanovnistvo/ponuda/krediti

Kamate

Instrumenti obezbjeđenja

Naknada za obradu i vođenje kredita

Primjer izračuna zaokruženih mjesečnih anuiteta

ROK KREDITA

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

EKS*

do 10 godina

a) 3,99% promjenjiva ili

4,30%

b) 12M EURIBOR+fiksna marža 1,59%

4,48%

do 15 godina

12M EURIBOR+fiksna marža 1,89%

4,74%

do 25 godina

12M EURIBOR+fiksna marža 2,39%

5,24%

* EKS izračunata na iznos kredita 100.000 KM i maksimalni rok otplate, bez naknade za  obradu kredita  i vođenje kreditnog računa,  uz troškove pribavljanja mjenice (5 KM), izdavanja ZK izvatka (10 KM) i pretpostavljene troškove: procjene vrijednosti nekretnine (250KM), osiguranja nekretnine za cijeli period trajanja kredita (344 KM za 10 godina/ 514 KM za 15 godina /855 KM za 25 godina), notara i upisa hipoteke (435 KM). EKS uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.11.2022 (2,57).

*Efektivna kamatna stopa (EKS) - predstavlja visinu kamatne stope na kredit, uvećanu za iznos naknada i troškova koje korisnik kredita snosi prilikom realizacije kredita, a poznatih na dan izrade EKS.

Promjenjivost kamatne stope za dugoročne kredite:Kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva za cijelo vrijeme trajanja kredita i to:

 • Dugoročni krediti do 10 godina mogu se odobravati uz:
  • a) promjenjivu kamatnu stopu (administrativno promjenjiva) kod kojih je klauzula promjenjivosti vezana za referentnu stopu 12M EURIBOR±1 ili
  • b) promjenjivu kamatnu stopu vezanu za referentnu kamatnu stopu 12M EURIBOR + fiksna marža.
 • Dugoročni krediti preko 10 godina odobravaju se uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu za referentnu kamatnu stopu 12M EURIBOR + fiksna marža

Valutna klauzula: Kredit do 10 godina se odobrava i otplaćuje u valuti KM uz valutnu klauzulu u EUR, prema važećem srednjem kursu Centralne banke BiH na dan otplate. Više informacija možete pronaći putem informacionog lista na https://nlb-fbih.ba/stanovnistvo/ponuda/krediti

 

Želite kupiti ili adaptirati stan? Želite refinansirati postojeći stambeni kredit?

Dođite do Vašeg doma iz snova, brzo i lako, uz 6 jednostavnih koraka:

Korak 1

1.Korak: Istražite uslove!

Informišite se o uslovima kredita putem web stranice Banke www.nlb-fbih.ba, putem besplatnog telefona 0800 22 427 ili dolaskom u Vama najbližu poslovnicu Banke.

Korak 2

2. Korak: Informišite se o uslovima i apliciranju za kredit!

Po Vašem dolasku u poslovnicu, bankar će:

 • Ocijeniti Vašu preliminarnu mogućnost za odobrenje kredita

 • Uručiti informaciju o uvjetima kredita

 • Uručiti popis dokumentacije koju je potrebno pribaviti za daljnji proces obrade kredita

Korak 3

3. Korak: Prikupite dokumentaciju!

Dokumentacija se odnosi na:

 • Dokazivanje namjene kredita

 • Procjenu kreditne sposobnosti

 • Nekretninu koja se zalaže pod hipoteku ukoliko se aplicira za stambeni kredit sa hipotekom

Korak 4

4. Korak: Vaš kredit je odobren! Potpišite ugovornu dokumentaciju i instrumente obezbjeđenja!

Na temelju priložene dokumentacije, Banka pristupa procesu obrade i odobrenja kredita.

Korak 5

5. Korak: Pristupite realizaciji kredita!

Nakon kompletiranja dokumentacije pristupa se realizaciji kredita.

Korak 6

6. Korak: Selite se u Vaš novi dom!

Imamo za Vas i poklon iznenađenja za useljenje.

Jer dom je tamo gdje pronalazimo hrabrost za nove početke...

1

Izaberite iznos kredita

Razmislite koliko Vam je novca potrebno. Koristite kalkulator za izračun mjesečne rate. Zatražite i savjet Vašeg bankara.

2

Izračunajte ratu!

Provjerite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit.

Izračunajte ratu

Napomena: kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posjetite najbližu poslovnicu NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar na besplatni broj 0800 22 427.

Lista poslovnica

3

Zaključak

Vrata svih naših poslovnica su otvorena za Vas. Zakažite sastanak danas!

Zakažite sastanak