NLB Hipotekarni gotovinski kredit
NLB Banka d.d. Sarajevo

NLB Hipotekarni gotovinski kredit

S nama je uvijek lakše!

Iznos kredita do kreditne sposobnosti

Rok otplate do 20 godina

Kamate

Naknada za obradu

Instrumenti obezbjeđenja

Primjer izračuna zaokruženih mjesečnih anuiteta

ROK KREDITA

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

EKS*

do 10 godina

a) 3,69% promjenjiva ili

4,05%

b) 12M EURIBOR+fiksna marža 2,69%

5,75%

do 20 godina

12M EURIBOR+fiksna marža 2,69%

5,68%

*EKS izračunata na iznos kredita 100.000 KM i max.rok otplate, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio min. 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno), troškove pribavljanja mjenice (5 KM), izdavanja ZK izvatka (10 KM) i pretpostavljene troškove: procjene vrijednosti nekretnine (250KM), osiguranja nekretnine za cijeli period trajanja kredita (344 KM za 10 godina/ 685 KM za 10 godina), notara i upisa hipoteke (435 KM). EKS uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.10.2022 (2,62).

*Efektivna kamatna stopa (EKS) - predstavlja visinu kamatne stope na kredit, uvećanu za iznos naknada i troškova koje korisnik kredita snosi prilikom realizacije kredita, a poznatih na dan izrade EKS.

Promjenjivost kamatne stope za dugoročne kredite:Kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva za cijelo vrijeme trajanja kredita i to:

  • Dugoročni krediti do 10 godina mogu se odobravati uz:
    • a) promjenjivu kamatnu stopu (administrativno promjenjiva) kod kojih je klauzula promjenjivosti vezana za referentnu stopu 12M EURIBOR±1 ili
    • b) promjenjivu kamatnu stopu vezanu za referentnu kamatnu stopu 12M EURIBOR + fiksna marža.
  • Dugoročni krediti preko 10 godina odobravaju se uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu za referentnu kamatnu stopu 12M EURIBOR + fiksna marža

Valutna klauzula: Kredit preko 5 godina se odobrava i otplaćuje u valuti KM uz valutnu klauzulu u EUR, prema važećem srednjem kursu Centralne banke BiH na dan otplate. Više informacija možete pronaći putem informacionog lista na https://nlb-fbih.ba/stanovnistvo/ponuda/krediti

 

1

Izaberite iznos kredita

Razmislite koliko Vam je novca potrebno. Koristite kalkulator za izračun mjesečne rate. Zatražite i savjet Vašeg bankara.

2

Izračunajte ratu!

Provjerite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit.

Izračunajte ratu

Napomena: kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posjetite najbližu poslovnicu NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar na besplatni broj 0800 22 427.

Lista poslovnica

3

Zaključak

Vrata svih naših poslovnica su otvorena za Vas. Zakažite sastanak danas!

Zakažite sastanak