Kredit za čas
NLB Banka d.d. Sarajevo

NLB kredit za čas

Postoje neočekivani trenuci kada Vam je novac potreban odmah!
Kada se to dogodi, dobro je da imate NLB Banku pored Vas!

Jednostavna procedura

Brzo

Isplata gotovine

Glavne prednosti:

  • NLB kredit za čas Vam pomaže da dobijete novac bez komplikacija koje troše vrijeme

  • NLB kredit za čas osigurava brzo, moderno i praktično rješenje za Vaše potrebe!

  • 1 h od momenta kompletiranja dokumentacije!

  • Iznos kredita do 10.000 KM

  • Rok otplate do 10 godina

Kamate

Naknada

Instrumenti obezbjeđenja

Primjer izračuna zaokruženih mjesečnih anuiteta

Potrebna dokumentacija

 

KAMATNA STOPA

7,49% fiksna do 1 godine

EKS 8,34%

 

7,49% promjenjiva do 10 godina

EKS   8,18%

*EKS izračunata  na iznos kredita 10.000 KM, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio min. 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke,  uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2 KM mjesečno) i troškove pribavljanja mjenice (5 KM).

*Efektivna kamatna stopa (EKS) - predstavlja visinu kamatne stope na kredit, uvećanu za iznos naknada i troškova koje korisnik kredita snosi prilikom realizacije kredita, a poznatih na dan izrade EKS.

Promjenjivost kamatne stope za dugoročne kredite: Kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva i zbirno je čine promjenjivi dio 12-mjesečni EURIBOR i fiksna marža.

Valutna klauzula: Kredit preko 5 godina se odobrava i otplaćuje u valuti KM uz valutnu klauzulu u EUR, prema važećem srednjem kursu Centralne banke BiH na dan otplate. Više informacija možete pronaći putem informacionog lista na https://nlb-fbih.ba/stanovnistvo/ponuda/krediti

 

1

Izaberite iznos kredita

Razmislite koliko Vam je novca potrebno. Koristite kalkulator za izračun mjesečne rate. Zatražite i savjet Vašeg bankara.

2

Izračunajte ratu!

Provjerite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit.

Izračunajte ratu

Napomena: kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posjetite najbližu poslovnicu NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar na besplatni broj 0800 22 427.

Lista poslovnica

3

Zaključak

Vrata svih naših poslovnica su otvorena za Vas. Zakažite sastanak danas!

Zakažite sastanak