Kredit za čas
NLB Banka d.d. Sarajevo

NLB kredit za čas

Postoje neočekivani trenuci kada Vam je novac potreban odmah!
Kada se to dogodi, dobro je da imate NLB Banku pored Vas!

Jednostavna procedura

Brzo

Isplata gotovine

Glavne prednosti:

  • NLB kredit za čas Vam pomaže da dobijete novac bez komplikacija koje troše vrijeme

  • NLB kredit za čas osigurava brzo, moderno i praktično rješenje za Vaše potrebe!

  • 1 h od momenta kompletiranja dokumentacije!

  • Iznos kredita do 10.000 KM

  • Rok otplate do 10 godina

Kamate

Naknada

Instrumenti obezbjeđenja

Primjer izračuna zaokruženih mjesečnih anuiteta

Potrebna dokumentacija

 

ROK KREDITA

NOMINALNA KAMATNA STOPA (NKS)

EKS*

do 1 godine

7,49% fiksna

8,58%

do 10 godina

a) 7,49% promjenjiva ili

8,38%

b) 12M EURIBOR+fiksna marža 6,49%

10,06%

*EKS izračunata na iznos kredita 10.000 KM, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio min. 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke,  uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno) i troškove pribavljanja mjenice (5 KM). EKS uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.11.2022 (2,62).

*Efektivna kamatna stopa (EKS) - predstavlja visinu kamatne stope na kredit, uvećanu za iznos naknada i troškova koje korisnik kredita snosi prilikom realizacije kredita, a poznatih na dan izrade EKS.

Promjenjivost kamatne stope za dugoročne kredite: Kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva za cijelo vrijeme trajanja kredita i to uz:

  • a) promjenjivu kamatnu stopu (administrativno promjenjiva) kod kojih je klauzula promjenjivosti vezana za referentnu stopu 12M EURIBOR±1 ili
  • b) promjenjivu kamatnu stopu vezanu za referentnu kamatnu stopu 12M EURIBOR + fiksna marža.

Valutna klauzula: Kredit do 10 godina se odobrava i otplaćuje u valuti KM. Više informacija možete pronaći putem informacionog lista na https://nlb-fbih.ba/stanovnistvo/ponuda/krediti

 

1

Izaberite iznos kredita

Razmislite koliko Vam je novca potrebno. Koristite kalkulator za izračun mjesečne rate. Zatražite i savjet Vašeg bankara.

2

Izračunajte ratu!

Provjerite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit.

Izračunajte ratu

Napomena: kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posjetite najbližu poslovnicu NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar na besplatni broj 0800 22 427.

Lista poslovnica

3

Zaključak

Vrata svih naših poslovnica su otvorena za Vas. Zakažite sastanak danas!

Zakažite sastanak