Keš kredit
NLB Banka d.d. Sarajevo

NLB Keš kredit

Iznos do 50.000 KM

Rok otplate do 10 godina

Mogućnost odobravanja grace perioda od 6 mjeseci, u kojem se plaća samo kamata – mjesečno

Kamate

Naknada za obradu

Instrumenti obezbjeđenja

Primjer izračuna zaokruženih mjesečnih anuiteta

 

ROK KREDITA

NOMINALNA KAMATNA STOPA

EKS*

do 1 godine

3,29% fiksna

3,49%

do 5 godina

a) 3,29% promjenjiva

3,69%

b) 12M EURIBOR+fiksna marža 2,89%

4,14%

do 10 godina

a) 3,99% promjenjiva

4,20%

b) 12M EURIBOR+fiksna marža 2,99%

4,25%

*EKS izračunata na max.iznos kredita uz sudužnika, uz naznačenu kamatnu stopu i rok otplate, bez naknade za obradu kredita ukoliko je klijent koji primanja ostvaruje preko Banke u zadnjih 30 dana napravio min. 2 transakcije putem EBB ili mobilne banke, uz naknadu za vođenje kreditnog računa (2,99 KM mjesečno) i troškove pribavljanja mjenice (5 KM).

Ukoliko je kredit obezbjeđen polisom osiguranja za slučaj smrti, klijent plaća premiju osiguranja, tako da bi, na primjer za rok otplate od 5 godina uz NKS promjenjivu 3,49%, uz pretpostavljeni iznos premije od 670 KM (prema tarifniku osiguravajuće kuće) EKS iznosio 4,26%.

EKS uz NKS promjenjivu 12M EURIBOR+fiksna marža izračunat na bazi 12-mjesečnog Euribora na dan 01.08.2022 (1,04).

*Efektivna kamatna stopa (EKS) - predstavlja visinu kamatne stope na kredit, uvećanu za iznos naknada i troškova koje korisnik kredita snosi prilikom realizacije kredita, a poznatih na dan izrade EKS.

Promjenjivost kamatne stope za dugoročne kredite: Kamatna stopa se ugovara kao promjenjiva za cijelo vrijeme trajanja kredita i to uz:

  • a) promjenjivu kamatnu stopu (administrativno promjenjiva) kod kojih je klauzula promjenjivosti vezana za referentnu stopu 12M EURIBOR±1 ili
  • b) promjenjivu kamatnu stopu vezanu za referentnu kamatnu stopu 12M EURIBOR + fiksna marža.

Valutna klauzula: Kredit preko 5 godina se odobrava i otplaćuje u valuti KM uz valutnu klauzulu u EUR, prema važećem srednjem kursu Centralne banke BiH na dan otplate. Više informacija možete pronaći putem informacionog lista na https://nlb-fbih.ba/stanovnistvo/ponuda/krediti

 

1

Izaberite iznos kredita

Razmislite koliko Vam je novca potrebno. Koristite kalkulator za izračun mjesečne rate. Zatražite i savjet Vašeg bankara.

2

Izračunajte ratu!

Provjerite kolike bi Vam bile obaveze za željeni kredit.

Izračunajte ratu

Napomena: kalkulator je informativnog karaktera. Za detaljnije informacije posjetite najbližu poslovnicu NLB Banke ili pozovite naš Kontakt centar na besplatni broj 0800 22 427.

Lista poslovnica

3

Zaključak

Vrata svih naših poslovnica su otvorena za Vas. Zakažite sastanak danas!

Zakažite sastanak