Uputstva za rad
NLB Banka d.d. Sarajevo

Uputstva za rad

Pristupanje NLB Proklik:

Usluge elektronskog bankarstva, NLB Proklik za poslovna lica možete koristiti ukoliko imate otvoren transakcijski račun u NLB Banci d.d., Sarajevo i predate potpisanu dokumentaciju (pristupnicu i generalnu narudžbenicu). Saglasnost za prihvatanje uslova korištenja elektronskog bankarstva korisnik daje potpisivanjem Pristupnice i Generalne narudžbenice.Obrasce navedene dokumentacije možete dobiti na šalterima Banke ili ovdje:

Nermina Mujkić

nermina.mujkic@nlb.ba
tel: +387 35 259 333
fax: +387 35 302 802

Almedina Smajić

almedina.smajic@nlb.ba
tel: +387 33 720 333
fax: +387 35 302 802

Za upotrebu Personal E-bank, potrebna Vam je adekvatna računarska oprema (minimum Pentium IV, 64 RAM-a, CD-ROM…) sa instaliranim operativnim sistemom Windows XP/NT ili 2000, modemom ili pristupom internetu putem lokalne mreže preduzeća-LAN. Za upotrebu Corporate E-Bank osim karakteristika navedenih za računarsku opremu Personal E-Bank, potreban Vam je i server. Poslije odobrenja zahtjeva Banka instalira na Vašoj opremi odgovarajući program i dodjeljuje Vam sigurnosni paket (karticu i PIN – lični identifikacioni broj) koji se koristi za zaštitu i digitalno potpisivanje. Ukoliko nemate čitač pametne kartice Banka Vam daje na korištenje i čitač.

 

Priručnici

Obrasci