Finansijski klaendar
NLB Banka d.d. Sarajevo

FINANSIJSKI KALENDAR - NLB Banka d.d., Sarajevo

Rd.brojPlanirani datum objave*Vrsta objave
1.Srijeda, 31. maj 2023.Revidirani godišnji finansijski izvještaj nezavisnog vanjskog revizora za 2021. godinu
2.Četvrtak, 27. april 2023.Skraćeni izvještaj nezavisnog vanjskog revizora za 2021. godinu
3.Srijeda, 15. mart 2023.Nerevidirani godišnji izvještaj o poslovanju emitenta za 2021. godinu
4.Četvrtak, 25. maj 2023.Redovna Godišnja Skupština Banke
5.Srijeda, 31. maj 2023.Objavljivanje podataka i informacija NLB Banke d.d., Sarajevo za 2021. godinu **
6.Ponedjeljak, 31. juli 2023.Nerevidirani polugodišnji izvještaj o poslovanju emitenta za period 01.01.2022.-30.06.2022. godine
   
*Navedeni su planirani datumi objava. Aktuelni datumi se mogu razlikovati od gore navedenih.
**Podaci i informacije čija se objava zahtijeva Odlukom FBA o objavljivanju podataka i informacija banke (Pillar 3). 

FINANCIAL CALENDAR - NLB Banka d.d., Sarajevo

Rd.brojPlanned date of publishing*Type of publication
1.Wednesday, May 31, 2023.Audited annual financial report of an independent external auditor for 2021
2.Thursday, April 27, 2023.Short independent Auditor's Report for 2021
3.Wednesday, March 15, 2023.Unaudited annual report on the issuer's operations for 2021
4.Thursday, May 25, 2023.Regular annual bank's assembly meeting
5.Wednesday, May 31, 2023.Publication of data and information of NLB Bank d.d., Sarajevo for 2021**
6.Monday, July 31, 2023.Unaudited semi-annual report on the issuer's operations for the period 01.01.2022.-30.06.2022. 
   
*The dates are indictive only and are subject to change. Actual dates can be different from above mentioned.
**Publication of data and information required by the decision on the publication of data and information of a bank (Federal Banking Agency)